IniekcjePodstawowym zadaniem prac iniekcyjnych jest przywrócenie pomieszczeniom ich funkcji użytkowej i wyeliminowanie wszystkich skutków związanych z wilgocią w przegrodach. Podejmowane rozwiązania naprawcze będą skuteczne tylko wtedy, gdy identyfikacja przyczyn będzie oparta na rzetelnym rozpoznaniu, a dobór metody naprawczej nie będzie przypadkowy. I to jest właśnie nasze zadanie, mając za sobą wiele lat doświadczenia oraz zespół wykwalifikowanych pracowników, potrafimy rozpoznać przyczynę problemu oraz dobrać odpowiedni sposób aby temu przeciwdziałać.

Rysy i pęknięcia wywołane tymi czynnikami mogą pojawiać się zarówno w konstrukcjach wznoszonych z drobnych elementów murowych jak i w konstrukcjach betonowych.
Drugą grupę stanowią przyczyny wewnętrzne, materiałowo-fizyczne, a wśród nich najważniejszy jest skurcz i odkształcenia termiczne. Obie wymienione grupy czynników destrukcyjnych powinny być analizowane na etapie projektowania. Dobrze zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami konstrukcja pozbawiona jest rys oraz pęknięć.

Technologia iniekcji krystalicznej jest związana z profesorem Uniwersytetu Brukselskiego I Ilyą Prigoginem. Jego prace naukowe, poświęcone zjawisku samoorganizacji kryształów, stały się podstawą dla praktycznego rozwinięcia tej technologii. Za matematyczne i termodynamiczne uzasadnienie tego zjawiska w warunkach dalekich od równowagi termodynamicznej, ten belgijski fizyk został uhonorowany Nagrodą Nobla w 1997 r. Metoda ta jako pierwsza wykorzystała zjawisko będące dotąd wyłącznie obiektem teoretycznych przewidywań. Stało się to dzięki symulacji komputerowej równania ogólnego amerykańskich uczonych z Indiana University. Powstała dzięki temu struktura przypomina wyglądem wąskoszczelinowe pierścienie. W naturze występują one w systemach geologicznych i są znane jako tzw. pierścienie Lieseganga.