Aquaprofil POPSystem profili POP

Profile POP mają zastosowanie w balkonach/tarasach z płytami na podstawkach, deskami na legarach czy też gdy balastem jest żwir, a woda odprowadzana jest przez wpust dachowy. Ich zadaniem jest osłonięcie krawędzi elementów warstwy użytkowej.

Profil POP występuje w dwóch wariantach:
POP - podstawowy wariant, spełniający oczekiwania większości inwestycji
POP+M - wariant z maskownicą czoła płyty konstrukcyjnej

Każdy z profili POP może być wykonany w wersji sz, pozwalającej na zachowanie warstwy użytkowej w poziomie, niezależnie od spadku na płycie konstrukcyjnej.

Profile POPsz dostępne są zarówno w wersji podstawowej, jak i w wersji z maskownicą (POPsz+M).

Elementy Systemu POP:

  1. Profil (wersje: POP, POP+M, POPsz, POPsz+M)
  2. Narożnik Zewnętrzny Lewy/Prawy (wersje: POP, POP+M, POPsz, POPsz+M)
  3. Narożnik Wewnętrzny Lewy/Prawy (wersje: POP, POP+M, POPsz, POPsz+M)
  4. MP – maskownica połączenia profili